Search  
  You are here:  Home    
Pad rizičnih ulaganja srpskih osiguravatelja
Pad rizičnih ulaganja srpskih osiguravatelja

 Narodna banka Srbije (NBS) ovih je dana napravila novi presjek poslovanja tamošnjih osiguravatelja. Viceguvernerka NBS Mira Jović Erić utvrdila je da je relativno dobrom zdravlju osiguratelja doprinijela promišljenija poslovna politika i smanjenje rizičnih plasmana. Posebno je uočljivo manje investiranje u dionice koje je kod neživotnog osiguranja smanjeno sa 20 na 7 posto-taka, a kod životnog sa šest na samo tri posto ukupnih ulaganja. Ukupna struktura plasmana je također značajno promijenjena.Dok su krajem 2005. godine tehničke pričuve neživotnog osiguranja bile pokrivene ulaganjima u nekretnine (20 posto), depozitima kod banaka (13 posto), te gotovim novcem i državnim vrijednosnicama sa po 11 postotaka, u prosincu 2008. gotovo trećina tehničkih pričuva bila je deponirana u bankama (30 posto), 20 postotaka u gotovini, 10 posto u državnim vrijednosnicama, a tek 7 posto u dionicama.Bez ozbira što su osiguravajuće kuće 2008. godinu za-vršile u plusu - ukupna premija dosegnula je 52,2 mlrd. dinara (630 milijuna eura) - izazova je i previše.

Izvor: osiguranje.hr|Poslovni dnevnik


Posted on Wednesday, July 01, 2009 (Archive on Thursday, July 16, 2009)
Posted by   Contributed by
Return    

Rating:
Comments:
Save

Current Rating:

Home:Bankarstvo:Osiguranje:Fondovi:Berze:Leasing
Copyright 2007 by analize.ba Terms Of Use Privacy Statement
ralph lauren outlet ralph lauren outlet outlet Ralph Lauren