Search  
  You are here:  Home    
Sektor osiguranja treba unaprijediti
Sektor osiguranja treba unaprijediti

 

Jednodnevni seminar "Mogućnosti i ograničenja razvoja osiguranja u svjetlu aktualnog zakona o osiguranju", u organizaciji Udruženja ekonomista RS SWOT i Beogradske bankarske akademije održan je jučer u hotelu "Bosna" u Banjaluci. Ognjen Aleksić, predsjednik Odjela za osiguranje u Udruženju ekonomista RS SWOT, kazao je da je ovo udruženje zajedno s Agencijom za osiguranje RS procijenilo da je našem top menadžmentu i članovima upravnih i nadzornih odbora potrebna jedna malo šira edukacija. "Planiramo da do kraja godine napravimo bar još jednu ovakvu konferenciju, jer cijenimo da će se nakon ovih predavanja upravo oni kojima je seminar namijenjen, a to su direktori osiguravajućih društava, prepoznati i možda promijeniti način razmišljanja o pravcu vođenja svojih osiguravajućih društava", rekao je Aleksić.

Božana Šljivar, direktor Agencije za osiguranje RS, navela je da je u sektoru osiguranja u posljednjih nekoliko godina izvršena jedna negativna selekcija kadrova i da je sada potrebno napraviti jedan iskorak na edukaciji. Da je kod nas osiguranje kao financijska institucija poprilično zapostavljeno u odnosu na banke potvrdila je i Mladenka Balaban, predstavnica Beogradske bankarske akademije. Borko Popović, predsjednik Udruženja osiguravajućih organizacija RS, istaknuo je da je naš sektor osiguranja izuzetno nerazvijen, što je neophodno mijenjati.

Izvor: osiguranje.hr|nezavisne.com


Posted on Wednesday, June 10, 2009 (Archive on Thursday, June 25, 2009)
Posted by   Contributed by
Return    

Rating:
Comments:
Save

Current Rating:

Home:Bankarstvo:Osiguranje:Fondovi:Berze:Leasing
Copyright 2007 by analize.ba Terms Of Use Privacy Statement
ralph lauren outlet ralph lauren outlet outlet Ralph Lauren