Search  
  You are here:  Home    
Osiguranje dugovječnosti
Osiguranje dugovječnosti
Sa porastom životnog standarda i poboljšanjem uvjeta življenja poraslo je i naše očekivano trajanje života. No, ova blagodat je s druge strane stavila veliki broj ljudi pred izazov kako se izdržavati u svojim 80-tim ili kasnijim godinama života. U svijetu je ovo ozbiljan problem već duži niz godina dok se u nas o njemu tek počinje razmišljati. Ovo je vrlo složena problematika sa puno pitanja a jedan od odgovora je osiguranje dugovječnosti.
 
Osiguranje dugovječnosti je zapravo samo jedna nova kovanica za specijalnu životnu rentu dizajniranu da započne doživotno plaćanje mjesečnog prihoda svojem korisniku na dan početka po njegovom izboru. U Americi se prodaju police osiguranja dugovječnosti čiji je okidač najčešće 85-ta godina života no taj datum početka se može krojiti po želji korisnika rente u trenutku sklapanja ugovora o osiguranju rente. U osnovi osiguranja dugovječnosti je jednokratna odgođena doživotna renta što znači da se renta kupuje jednokratno, a datum početak isplate rente je odgođen za neko buduće vrijeme. Ova renta je zapravo zanimljiva alternativa tradicionalnoj životnoj renti. Za Amerikance to znači da će ulaganje dijela životne ušteđevine u takav proizvod značajno smanjiti raspoloživa sredstva njihovog ulagačkog portfelja pa time i prihod u ranim godinama umirovljenja. No s druge pak strane to može biti puno više nadoknađeno prihodom koji se može ostvariti u kasnijoj životnoj dobi, onoj poslije 85-te godine života.
 
Pa u čemu je onda trik? Što se ova renta ranije kupi to će nas ona manje koštati. Naime, osiguravajuće društvo koje je sa nama sklopilo ugovor o rentnom osiguranju imat će naše novce na raspolaganju vrlo dugo prije negoli će morati započeti sa isplatama i na njihovom ulaganju ostvarivati dobit. Dio te buduće očekivane dobiti bit će nam unaprijed ugrađen u premiju u vidu njenog manjeg iznosa. Kao primjer navedimo da se u Americi ovakvi proizvodi uspješno prodaju. Za jednokratnu uplatu od, recimo, 10.000 dolara, doživotna godišnja renta za muškarca s početkom isplate u 85-toj godini života iznosila bi 15.000,00 dolara kada bi osiguranje bilo sklopljeno u dobi od 55 godina. 
 
No, ugovaranje rentnog osiguranja, kao i svakog životnog osiguranja nije bez rizika za ugovaratelja. Financijska kriza koja je u 2008. godini pogodila svijet pokazala je da je financijski sektor, pa i osigurateljni sektor, vrlo ranjiv i mogući su gubici ogromnih razmjera. Primjer najvećeg svjetskog osiguratelja AIG-ja to najbolje pokazuje. Stoga je danas od presudne važnosti za potencijalnog ugovaratelja životnog osiguranja da dobije dobru procjenu financijske snage i stabilnosti osiguravajućeg društva kojem planira pokloniti svoje novce. U našim prilikama to je još teže i kompliciranije učiniti jer se profesionalnost u poslu može miješati sa klijentelizmom, stranačkim, rođačkim i inim interesima i tada nije jednostavno razlučiti što je u svakom konkretnom slučaju dominantno. U svijetu su se, do sada, potencijalni klijenti oslanjali na uloge specijaliziranih agencija koje se bave takvim procjenama no njihov kredibilitet se znatno urušio zbog ove zadnje financijske krize. Na žalost, kod nas još nema agencija koje bi ocjenjivale bonitet naših osiguratelja, to jest svojstava koja ih čine sposobnima da sigurno plaćaju preuzete obveze.
  
Prema podacima Hrvatskog ureda za osiguranje za prvi kvartal 2009. godine rentno osiguranje sudjeluje sa 0,33% u strukturi premije životnih osiguranja. Ovo više nego očigledno govori da ove vrste osiguranja kod nas zapravo nema ali istovremeno pokazuje i smjer kojim bi osiguratelji u budućnosti mogli ići. Potrebe za ovim proizvodom su očigledne a brzina kojom će se kod nas razvijati njegovo tržišta u mnogome ovisi i o prethodno spomenutim rizicima.        

 

Izvor: osiguranje.hr|nikolama, Nikola Mašić


Posted on Friday, June 05, 2009 (Archive on Saturday, June 20, 2009)
Posted by   Contributed by
Return    

Rating:
Comments:
Save

Current Rating:

Home:Bankarstvo:Osiguranje:Fondovi:Berze:Leasing
Copyright 2007 by analize.ba Terms Of Use Privacy Statement
ralph lauren outlet ralph lauren outlet outlet Ralph Lauren