Search  
  You are here:  Home    
Novi broj časopisa Polisa
Novi broj časopisa Polisa

 

Iz sadržaja četvrtog broja "Polise", pored već uobičajenog rasčlanjivanja i podrobnijeg upoznavanja sa elementima osiguravajuće djelatnosti  kroz temu broja, preporučujemo intervju sa dr Otmarom Edererom, predsjednikom Uprave GRAWE koncerna, koji je rađen prilikom redovnog obilaska kćerki firmi ove renomirane osiguravajuće kuće u našem regionu.
Bosiljka Drljević-Ugrica, direktor Biroa zelene karte BiH, podsjeća na ulogu Biroa zelene karte u Sistemu zelene karte.
Akcenat je, naravno, na temi broja, a to je "Posredovanje u osiguranju", čiji značaj naglašavamo naslovom "Posredovanje, krvotok osiguranja".
 

Časopis "POLISA" je pisani trag o postojanju dobrih namjera da se prije svega sektor osiguranja u Bosni i Hercegovini uredi, a to bi, bilo kao uzrok ili posljedica, pozitivno uticalo na društvo uopšte.

Izvor: Redakcija


Posted on Monday, May 25, 2009 (Archive on Tuesday, June 09, 2009)
Posted by   Contributed by
Return    

Rating:
Comments:
Save

Current Rating: 5.00
Rating: 5

Home:Bankarstvo:Osiguranje:Fondovi:Berze:Leasing
Copyright 2007 by analize.ba Terms Of Use Privacy Statement
ralph lauren outlet ralph lauren outlet outlet Ralph Lauren