Search  
  You are here:  Home    
Rast osiguranja u Srbiji unatoč krizi
Rast osiguranja u Srbiji unatoč krizi

 

Godišnje izvješće Narodne banke Srbije (NBS) pokazuje da je tamošnje tržište osiguranja u 2008. očuvalo dinamičan rast i da su tvrtke koje se bave tim poslom ostvarile pozitivne rezultate. Tijekom 2008. na tržištu su se pojavila četiri nova osiguravajuća društva tako da sada u Srbiji posluje 20 kompanija koje se bave samo osiguranjem, tri tvrtke nude samo usluge reosiguranja, dok je jedno društvo registrirano za obje vrste poslova.

Strano vlasništvo
Od 24 poduzeća 17 ih je u vlasništvu inozemnoga kapitala, dok je sedam društava u srpskom vlasništvu (državnom ili privatnom). Najvažniji poslovni rezultat u 2008. godini svakako je visoka razina realizirane premije osiguranja. Ona je dosegnula ukupno 52,2 milijarde dinara (oko 589 milijuna eura), što je za 16,5 posto više nego u 2007. godini. Podsjetimo, zaračunata premija u Hrvatskoj lani je dosegnula gotovo 9,7 mlrd. kuna, odnosno oko 1,3 milijarde eura uz porast od gotovo sedam posto. Struktura premije na srpskom tržištu ukazuje na visok udio neživotnog osiguranja (87,8 posto), dok je životno osiguranje u ukupnom rezultatu sudjelovalo sa 12,2 postotka. Međutim, životno osiguranje imalo je brži međugodišnji rast (28,5 posto) od neživotnog, u kojem je u odnosu na 2007. godinu došlo do skoka od 15,1 posto.

Sigurna autoodgovornost
Pet kategorija neživotnog osiguranja (osiguranje od posljedica nezgode, osiguranje motornih vozila, osiguranje imovine od požara i drugih opasnosti, osiguranje autoodgovornosti i ostala osiguranja) u Srbiji je donijelo četiri petine ukupne premije. Na vrhu je osiguranje od autoodgovornosti, koje je prvo mjesto još 2006. preuzelo od životnih osiguranja. Prošle godine ta vrsta osiguranja je u ukupnoj premiji sudjelovala sa 31,7 posto. Najbrži rast imalo je osiguranje motornih vozila – kasko, kojem je realizacija u odnosu na 2007. skočila za 27,9 posto. Razvrstavanjem društava na temelju ukupno realizirane premije dobivaju se tri prepoznatljive grupe. U prvoj su tri tvrtke s više od 15 posto udjela, drugu čine četiri osiguravatelja, čiji je udio manji od 15 postotaka, dok je u trećem segmentu 14 društava koja imaju udio manji od tri posto. Podaci pokazuju da je 2008. došlo do daljnjeg pada koncentracije u industriji i da je pojačana konkurencija. Bilančni iznos sektora osiguranja porastao je u 2008. za 20,1 posto i dosegnuo je 84,8 milijardi dinara (1,02 milijarde eura).

Rast zaposlenih
Uočljivo je da su i osiguravajuća društva, poput banaka, leasing poduzeća i investicijskih fondova, bježala iz rizičnijih dugoročnih plasmana u brže naplative kratkoročne državne papire. Povećanje broja poduzeća koja se bave poslovima osiguranja uvjetovalo je povećanje broja zaposlenih. Krajem prošle godine taj je sektor u Srbiji zapošljavao 11.713 radnika, što je za petinu više nego 2007. godine. Podaci NBS-a pokazuju da je, kad bi se gledao prosjek Europske unije, sektor osiguranja u Srbiji prilično nerazvijen. Udio premije osiguranja u BDP-u iznosio je 1,9 postotaka, što je znatno niže od Velike Britanije (16,7), Švicarske (10,3) i Njemačke (6,6 posto). Bolje rezultate imaju i Slovenija (5,7), Češka (3,7) i Hrvatska s udjelom od 3,3 posto. Slična slika se dobiva i ako se uzme u obzir iznos premija po stanovniku. S prosječnih 113 dolara Srbija je na 64. mjestu svjetske rang-ljestvice, dok je u EU prosjek 2892 dolara. Slovenija sa 1295 dolara je na 28. mjestu svjetske ljestvice, dok je Hrvatska (371 dolar) na 42. poziciji. Najveći osiguravatelj na srpskom tržištu je krajem prošle godine bilo Dunav osiguranje, a nakon njega slijede DDOR Novi Sad, Delta Generali, Wiener Städtische i Grawe.

Izvor: osiguranje.hr|Poslovni dnevnik


Posted on Monday, May 18, 2009 (Archive on Tuesday, June 02, 2009)
Posted by   Contributed by
Return    

Rating:
Comments:
Save

Current Rating:

Home:Bankarstvo:Osiguranje:Fondovi:Berze:Leasing
Copyright 2007 by analize.ba Terms Of Use Privacy Statement
ralph lauren outlet ralph lauren outlet outlet Ralph Lauren