Allianz fondovi počinju s radom
Osiguravajuće društvo Allianz objavilo je da s radom započinju njegova prva dva investicijska fonda: novčani otvoreni investicijski fond Allianz Cash te mješoviti otvoreni investicijski fond Allianz Portfolio.
Allianz Cash biti će orijentiran na ulaganja u primarno niskorizične dužničke vrijednosne papire i instrumente tržišta novca kraćeg dospijeća te depozite kod ovlaštenih banaka, dok će Allianz Portfolio ulagati prikupljenu imovinu prvenstveno u dionice i dužničke vrijednosne papire.

Ulaganje u oba fonda namijenjeno je fizičkim i pravnim osobama, a najniža uplata u Allianz Cash je 5000 kuna, a u Allianz Portfolio 2500 kuna dok je početna vrijednost jednog udjela u svakom od fondova 100 kuna.
Fondovima će upravljati Allianz Invest, društvo za upravljanje investicijskim fondovima. Time je broj društava za upravljanje investicijskim fondovima na domećem tržištu porastao na 39, a broj otvorenih investicijskih fondova je dosegnuo 131.
S obzirom da je jedan od globalnih biznisa Allianza upravljanje imovinom, pokretanje ovakvog tipa financijskog ulaganja, očekivani je korak u podršci globalne strategije kao i logičan nastavak uspješnog poslovanja na hrvatskom tržištu. Do 31. svibnja ulagači u Allianz Portfolio bit će oslobođeni plaćanja ulazne naknade.

Izvor: svijetosiguranja.hr


Posted on Wednesday, May 13, 2009 (Archive on Thursday, May 28, 2009)
Posted by   Contributed by
    

Rating:
Comments:
Save

Current Rating:
ralph lauren outlet ralph lauren outlet outlet Ralph Lauren