Search  
  You are here:  Home    
Protiv potresa sa 180 kuna godišnje premije
Protiv potresa sa 180 kuna godišnje premije

 

Hrvatska je jedno od seizmološki najaktivnijih područja u svijetu, o čemu svjedoče brojni potresi. Nekoliko od njih bilo je katastrofalnih razmjera, primjerice u Dubrovniku 1697. godine, Zagrebu 1880., Makarskoj 1962. i Stonu 1996. godine. Budući da je nakon katastrofe koju je izazvao potres u talijanskom gradu L'Aquilli učestao broj upita o mogućnosti osiguranja od posljedica potresa, nije zgorega upozoriti da osiguranje od potresa ne ulazi u uobičajene rizike koji su pokriveni redovnom policom osiguranja imovine, te se može ugovoriti jedino kao dodatno osiguranje uz takvu policu.
Jednako kao i kod klasičnog osiguranja imovine, i premija dodatnog osiguranja od potresa ovisi prije svega o zoni rizika od potresa u kojoj je nekretnina koja se osigurava, zatim o veličini nekretnine, kao i o vremenu gradnje, odnosno o tome je li riječ o starom ili novom objektu, kod kojih se obično vodilo računa o gradnji koja jamči zaštitu od urušavanja u slučaju potresa do određenog stupnja.
Tako su u Allianz osiguranju u razgovoru s novinarima ovih dana prikazali nekoliko primjera izračuna premije dodatnog osiguranja od potresa. Na primjeru stana površine 70 četvornih metara, koji je sagrađen nakon 1964. godine i osiguran na iznos od 280.000 kuna, računica pokazuje da bi osiguranik u Zagrebu, koji se smatra drugom zonom rizika od potresa, uz redovnu policu osiguranja imovine, morao izdvojiti dodatnih 179,2 kune. Za isti stan u Puli (prva zona rizika) dodatna bi premija iznosila 76,16 kuna, a za stan iste površine i datuma gradnje, ali u Dubrovniku, čak 546,56 kuna.
Riječ je, naime, o području treće zone rizika od potresa.

Slično pokazuje i računica za kuću površine 150 četvornih metara, sagrađenu nakon 1964. godine. Osigurana svota procijenjena je na 600.000 kuna, a dodatna premija u Zagrebu iznosila bi 420 kuna. Uz iste uvjete, osiguranje takve kuće u Puli stajalo bi 180, a u Dubrovniku oko 1300 kuna.
Uz osiguranje nekretnine, čime osiguranik zapravo rješava pitanje namirenja štete na građevinskom dijelu objekta, i u ovom je slučaju moguće dodatno osigurati i stvari u kućanstvu. Na primjeru stana procijenjena je svota osiguranja od 210.000 kuna, a godišnja premija osiguranja kreće se od 147 (u Zagrebu) do 451 kunu (koliko bi uz iste uvjete osiguranja platio osiguranik u Dubrovniku).

Izvor: osiguranje.hr|Vjesnik


Posted on Tuesday, May 05, 2009 (Archive on Wednesday, May 20, 2009)
Posted by   Contributed by
Return    

Rating:
Comments:
Save

Current Rating:

Home:Bankarstvo:Osiguranje:Fondovi:Berze:Leasing
Copyright 2007 by analize.ba Terms Of Use Privacy Statement
ralph lauren outlet ralph lauren outlet outlet Ralph Lauren