Search  
  You are here:  Home    
Premija osiguranja Federacije BIH za I-III 2009
Premija osiguranja Federacije BIH za I-III 2009

 

Već standardan trend rasta premija u FBiH, a koji se kontinuirano ostvarivao od 2004. godine sve do prošle nogine zaustavljen je u prvom kvartalu ove 2009. godine. Svi parametri rasta premije za prvi kvartalu 2009. godine, pokazuju trend pada, odnosno minimalni rast premije osiguranja i životnih i neživotnih osiguranja.
U razdoblju 1998-2007 godine u Federaciji BIH ostavren je prosjecan rast od oko 11%, a gledano na isti period 2008/07 kada je ostvaren rast neživotnih osiguranja od 22%, životnih osiguranja za 39% i rast ukupne premije za 25%, podaci za prvi kvartal 2009. godine djeluju dosta zabrinjavajuće.
Imajući u vidu ukupno ekonomsko-političko stanje u BIH kao i ekonomsku globalnu recesiju, ostvarena premija osiguranja u FBIH u prvom kvartalu ove godine ostvarena ukupna premija iznosila je 82,044.399KM i veća je za 5% u odnosu na isti period 2008 godine. U istom periodu rast neživotnih osiguranja je skroman i iznosi samo 6% a kod životnih osiguranja samo 2%.
Zanimljivo je da od 15 osiguravajucih društava u Federaciji BiH negativan rast imalo 7 društava i to: Camelija osiguranje, Croatia osiguranje, Helios, Hercegovina, Lido, Triglav BH i Uniqa osiguranje. Iznad prosječan rast premije ostvarila su društva: ASA, BSO, EUROHERC, GRAWE, MERKUR I SARAJEVO OSIGURANJE.
Liderske pozicije drže Sarajevo osiguranje, BSO, Euroherc, Triglav BH i Uniqa osiguranje, koje su ostvarile više od 50,000.000KM premije ili preko 60% ukupno ostvarene premije u ovom periodu. Lider je i dalje Sarajevo osiguranje sa 16% tržišnog udjela. Ali ako se uzme premija društava iz grupacije AGRAM onda ova grupacija ima tržišni udio od 25%, a zajedno sa Sarajevo osiguranjem ostvaruju preko 41% premije osiguranja u Federaciji Bosne i Hercegovine.
 
PREMIJA OSIGURANJA I-III 2009-2008
 
 
N E Ž I V O T N A O S I G U R A NJ A
   Ž I V O T N A O S I G U R A NJ A
          U   K   U   P   N   O
 
DRUŠTVO
2009
2008
2007
2009
2008
2007
2009
2008
2007
1
ASA
1.865.227
730.978
1.865.227
730.978
2
BSO
11.099.804
9.945.998
8,498,302
322.776
503.763
315,502
11.422.580
10.449.761
8,813,804
3
Camelija
2.303.228
2.380.654
1,995,856
2.303.228
2.380.654
1,995,856
4
Croatia
6.484.160
6.676.004
5,744,893
1.620.790
1.491.119
1,729,916
8.104.951
8.167.123
1,995,856
5
Euroherc
8.770.135
7.090.498
6,010,340
8.770.135
7.090.498
6,010,340
6
Grawe
240.752
66.750
236,744
4.284.180
3.831.689
3,120,277
4.524.932
3.898.439
3,357,021
7
Helios
30.594
104.364
165.518
104.364
196.112
8
Hercegovina
1.490.093
1.695.123
1,807,536
310.262
329.305
453,715
1.800.355
2.024.428
2,261,251
9
Lido
2.488.223
3.169.829
2,842,422
2.488.223
3.169.829
2,842,422
10
Merkur BH
78.337.
29.832
195,531
4.018.123
3.257.955
1,680,189
4.096.460
3.287.787
1,875,720
11
Sarajevo
12.532.513
11.510.072
11,551,485
497.654
530.663
647,804
13.030.167
12.040.735
12,199,289
12
Triglav BH
8.079.204
7.830.146
7,430,190
460.602
1.658.579
306,728
8.539.806
9.488.725
7,736,918
13
Uniqa
5.410.253
6.110.023
7,430,190
2.861.156
2.361.413
1,881,809
8.271.409
8.471.437
6,562,348
14
VGT
5.203.338
5.161.809
 
 
5.203.330
5.161.809
 
15
Zovko
1.519.225
1.483.871
1,421,907
1.519.225
1.483.871
1,421,907
 
Ukupno
67.564.492
63.912.181
52,415,765
14.479.907
14.130.004
     10,135.940
82.044.399
78.042.185
62,551,705
PREMIJA OSIGURANJA I-III 2009-2008
 
 
N E Ž I V O T N A O S I G U R A NJ A
   Ž I V O T N A O S I G U R A NJ A
          U   K   U   P   N   O
 
DRUŠTVO
2009
2008
INDEX
2009
2008
INDEX
2009
2008
INDEX
1
ASA
1.865.227
730.978
255
1.865.227
730.978
255
2
BSO
11.099.804
9.945.998
111,6
322.776
503.763
64
11.422.580
10.449.761
109
3
Camelija
2.303.228
2.380.654
97
2.303.228
2.380.654
97
4
Croatia
6.484.160
6.676.004
97
1.620.790
1.491.119
109
8.104.951
8.167.123
99
5
Euroherc
8.770.135
7.090.498
124
8.770.135
7.090.498
124
6
Grawe
240.752
66.750
361
4.284.180
3.831.689
112
4.524.932
3.898.439
116
7
Helios
30.594
104.364
165.518
63
104.364
196.112
53
8
Hercegovina
1.490.093
1.695.123
88
310.262
329.305
94
1.800.355
2.024.428
89
9
Lido
2.488.223
3.169.829
78
2.488.223
3.169.829
78
10
Merkur BH
78.337.
29.832
263
4.018.123
3.257.955
123
4.096.460
3.287.787
125
11
Sarajevo
12.532.513
11.510.072
109
497.654
530.663
94
13.030.167
12.040.735
108
12
Triglav BH
8.079.204
7.830.146
103
460.602
1.658.579
28
8.539.806
9.488.725
90
13
Uniqa
5.410.253
6.110.023
89
2.861.156
2.361.413
121
8.271.409
8.471.437
98
14
VGT
5.203.338
5.161.809
101
 
 
5.203.330
5.161.809
101
15
Zovko
1.519.225
1.483.871
102
1.519.225
1.483.871
102
 
Ukupno
67.564.492
63.912.181
106
14.479.907
14.130.004
102
82.044.399
78.042.185
105
                    ŽIVOT
index 2008/07      
122
    NEŽIVOT
index 2008/07     
139
index 2008/07      
UKUPNO
125
                    ŽIVOT
index 2009/08       
106
    NEŽIVOT
index 2009/08       
102
index 2009/08      
UKUPNO
105

Podaci agencije za nadzor osiguranja federacije BiH

Izvor: osiguranje.hr|Ivica Banušić


Posted on Monday, May 04, 2009 (Archive on Tuesday, May 19, 2009)
Posted by   Contributed by
Return    

Rating:
Comments:
Save

Current Rating: 4.00
Rating: 3
Rating: 5

Home:Bankarstvo:Osiguranje:Fondovi:Berze:Leasing
Copyright 2007 by analize.ba Terms Of Use Privacy Statement
ralph lauren outlet ralph lauren outlet outlet Ralph Lauren