Search  
  You are here:  Home    
Rast premije osiguravajućih kuća u Srbiji
Rast premije osiguravajućih kuća u Srbiji

  Ukupna premija osiguravajućih društava u Srbiji u 2008. godini godine iznosila je 52,2 milijarde dinara i za 16,5 odsto je veća nego u prethodnoj godini.
U Srbiji su prošle godine poslovalo 24 osuguravajuća društva, četiri više nego u 2007. godini, u kojima je bilo zaposleno 11.713 radnika, odsto 20,8 odsto više nego prethodne godine, objavila je Narodna banka Srbije (NBS) koja obavlja kontrolu tog sektora.

U većinskom stranom vlasništvu je 17 društava, a od sedam domaćih samo jedno, Dunav osiguranje, je u društveno-državnom vlasništu.

Bilansna suma osiguravača povećana je za 20,1 odsto, sa 70,6 milijardi na 84,8 milijardi dinara, a kapital je uvećan za 2,6 odsto, sa 24,7 milijardi na 25,3 milijarde dinara.

Učešće neživotnih osiguranja je 87,8 odsto u ukupnoj premiji, a najveći je bio rast osiguranja motornih vozila - 27,9 odsto, kao i dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja -22,9 odsto.

Povećano je učešće životnog osiguranja u ukupnoj premiji sa 11 odsto u 2007. na 12,2 odsto u 2008. godini, ali je i dalje daleko od prosJeka zemalja Evropske unije, gdJe iznosi 63 odsto, dok je u Hrvatskoj 27 odsto.

Centralna banka je osiguravajućim društvima preporučila da, pogotovo u vrijeme ekonomske krize, unapređuju internu kontrolu i upravljanje rizicima, jačaju transpratntnosti i fer odnos prema klijentima, kao i da imaju aktivniji odnos prema potencijalnim osiguranicima.

Izvor: capital.ba


Posted on Monday, May 04, 2009 (Archive on Tuesday, May 19, 2009)
Posted by   Contributed by
Return    

Rating:
Comments:
Save

Current Rating:

Home:Bankarstvo:Osiguranje:Fondovi:Berze:Leasing
Copyright 2007 by analize.ba Terms Of Use Privacy Statement
ralph lauren outlet ralph lauren outlet outlet Ralph Lauren