Potpisane izmjene sporazuma za uređenje tržišta auto osiguranja

Auto osiguranje: Potpisane izmjene sporazuma za uređenje tržišta

SARAJEVO - Predstavnici 13 osiguravajućih društava, članica Udruženja društava za osiguranje u Federaciji Bosni i Hercegovini, potpisali su danas izmjene i dopune Sporazuma o poštivanju primjene Premijskog sistema X-AO i Uvjeta za obavezno osiguranje od automobilske odgovornosti.

 Izmjenama Sporazuma osiguravajuća društva žele doprinjeti efikasnijem suočavanju sa finansijskom krizom te obezbijediti da se osiguranici i dalje maksimalno zaštite bez povećanja cijene osiguranja odnosno visine premije za osiguranje od automobilske odgovornosti. 

 Ovim sporazumom, kao i nedavno usvojenim Kodeksom osiguravateljne etike koji su prihvatila sva društva koja su članice Udruženja, želi se još jednom potaknuti aktivnost na konačnom uređenju tržišta osiguranja u Federaciji BiH.

 Prihvaćeni sporazum, pored ostalog, tretira slučajeve kršenja Premijskog sistema i Uvjeta za obavezno osiguranje od AO kao što su: plaćanje provizija i drugih materijalnih davanja posrednicima u osiguranju preko visine utvrđene sporazumom; zaključivanje ugovora sa neovlaštenim institucijama i pojedincima (posrednici koji nisu registrovani za poslove posredovanja u osiguranju i sl.); zatim razne vrste neosnovanih davanja osiguranicima, te zaključivanje ugovora o osiguranju od AO uz odobravanje popusta koji prelaze maksimalni dozvoljeni bonus u skladu sa Premijskim sistemom, potom nezakonite oblike isplata osiguraniku na ime provizija, te povrat dijela premije, kao i sve druge oblike davanja i popusta kojim se krši Premijski sistem i Uvjeti za obavezno osiguranje od AO. 

 Sporazum su prihvatila i potpisala sljedeća društva: ASA OSIGURANJE, BOSNA SUNCE OSIGURANJE, CAMELIJA OSIGURANJE, CROATIA OSIGURANJE, EUROHERC OSIGURANJE, GRAWE OSIGURANJE, HERCEGOVINA OSIGURANJE, LIDO OSIGURANJE, SARAJEVO OSIGURANJE, TRIGLAV BH. OSIGURANJE, UNIQA OSIGURANJE, VGT OSIGURANJE i ZOVKO OSIGURANJE.

 Uz to, pomenute članice Udruženja svakodnevno se susreću sa gorućim problemom rasta broja neosiguranih  i neregistrovanih vozila te će se obratiti Federalnom ministarstvu unutrašnjih poslova kao i kantonalnim MUP-ovima sa ciljem da se pojača preventivna kontrola vozila u prometu i poboljša funkcionisanje stanica za tehnički pregled vozila. Ovom mjerom bi se spriječilo učešće u saobraćaju neregistrovanih, neosiguranih i tehnički neispravnih vozila što bi direktno uticalo na smanjenje broja saobraćajnih nezgoda i ukupnu visinu isplaćenih naknada za nastale štete, saopćeno je iz Udruženja.

Izvor: seebiz.eu


Posted on Tuesday, April 14, 2009 (Archive on Wednesday, April 29, 2009)
Posted by   Contributed by
    

Rating:
Comments:
Save

Current Rating:
ralph lauren outlet ralph lauren outlet outlet Ralph Lauren