Search  
  You are here:  Home    
Triglav Krajina-Kopaonik Banja Luka lani premašila plan za 15 posto
Triglav Krajina-Kopaonik Banja Luka lani premašila plan za 15 posto

 

Društvo Triglav Krajina-Kopaonik Banja Luka lani je premašilo plan poslovanja za 15 posto, te povećalo obim osiguravajuće premije upoređujući sa prethodnom godinom za 32 posto. Također je ovo društvo u zadnjoj godini povećalo nivo osiguravajuće-tehničkih rezervacija, koje su sada na znatno višem nivou od ostalih osiguravajućih kuća u Republici Srpskoj, ali su još uvijek u bilansama prema lokalnim standardima niže od standarda Grupe Triglav.

„Tu želimo naglasiti, da je manjak tih rezervacija u cjelini adekvatno korigovan, znači riješen u konsolidovanim iskazima Grupe Triglav“, saopćeno je Agenciji Onasa iz Službe za korporativno komuniciranje Grupe Triglav, od koje smo zatražili komentar na pisanje ljubljanskog lista Dnevnik, koji je, između ostalog, naveo da slovenačko osiguravajuće društvo Triglav ima sve više problema u poslovanju u Republici Srpskoj.

Prema navodima Dnevnika, Triglav Krajina iz Republike Srpske ima probleme kod rezervacija za slučajeve štete i bilježi 3,5 miliona eura manjka, a kompaniji prijeti i nedostatak kapitala.

Kako nam je saopćeno u pisanom odgovoru Grupe Triglav, pažljivi pregled društva Krajina Kopaonik, prije preuzimanja, pokazao je da Društvo nema dovoljno kapitala, te da ima manjak u osiguravajuće-tehničkim rezervacijama. Oba faktora su uticala i na ocijenjenu (puno nižu) vrijednost Društva, te time na cijenu koju je Zavarovalnica Triglav na kraju platila za većinski udio u toj osiguravajućoj kući.

Ako uzmemo u obzir nalaze pažljivog pregleda, Zavarovalnica Triglav je, na bazi prethodne saglasnosti Nadzornog odbora, neposredno poslije preuzimanja napravila dokapitalizaciju u visini tri miliona eura, a krajem prošle godine dodatno je dokapitalizirala društvo u visini 1,5 milion eura.

Odluke o mogućim budućim dokapitalizacijama biće prihvaćene na bazi adekvatnih aktuarskih izračuna. Dodajmo jednostavno objašnjene, cijena za to društvo bila bi mnogo viša od stvarno plaćene ako društvo ne bi bilo podrezervisano i ako bi imalo dovoljan nivo kapitala.

Za društvo smo platili svega 0,2 puta godišnje obračunate osiguravajuće premije (sa dosadašnjim dokapitalizacijama taj „preuzimajući faktor“ iznosi oko jedne godišnje obračunate premije).

Tu treba reći i da su se prosječni preuzimajući faktori u regiji, u zadnjih nekoliko godina, kretali na nivou dva puta godišnje obračunate premije (Triglavova preuzimanja su se odvijala do preuzimajućega faktora najviše 1,7 puta godišnje obračunate premije).

Što se tiče navoda u drugim medijima, kao što je naprimjer Dnevnik, Triglav Grupa nam je pojasnila da upoređivanje današnjih (u vrijeme finansijske krize) vrijednosti osiguravajućih kuća ili mogućih preuzimajućih faktora sa onima prije dvije godine, stručno posve neprikladno i neprihvatljivo. I samo poređenje ili navođenje knjigovodstvene vrijednosti dionice je više primjereno za banke, a manje za osiguravajuće kuće.

Za osiguravajuće kuće više se koristi indikator već spomenuti preuzimajući faktor (omjer između cijene i godišnje obračunate osiguravajuće premije)."

Kada je riječ o ostalim društavima u sklopu Grupe Triglav, Agenciji Onasa je saopćeno da će Grupa u sljedećem razdoblju sigurno morati dokapitalizirati još koju osiguravajuću kuću iz Grupe Triglav, ali ne radi lošeg poslovanja tog društva, nego radi natprosječnog rasta tih kuća i prilagođavanja (visokim) standardima Zavarovalnice Triglav.

„Tako je Skupština osiguravajuće kuće Vardar Osiguruvanja iz Skopja krajem prošle godine prihvatila adekvatne odluke za dokapitalizaciju društva. Dokapitalizacija je bila provedena iz vlastitih sredstava društva, iz neraspoređene dobiti te osiguravajuće kuće iz proteklih godina, kojeg radi postojećih propisa u Republici Makedoniji još nije bilo moguće prenijeti u osnovni kapital. Radi navedenih razloga je postupak dokapitalizacije još u toku“, pojašnjeno nam je.

Grupa Triglav naglašava i kako o njenom dobrom poslovanju govore i dobri rezultati postignuti u 2008. godini. Naime, Zavarovalnica Triglav je u 2008. godini sakupila 752,7 miliona eura bruto osiguravajuće premije, što je za šest posto više nego u 2007. godini. A Grupa Triglav je prema preliminarnim podacima u 2008. godini premijski rasla još brže, te je sve skupa sakupila više od jedne milijarde eura bruto osiguravajuće premije, navodi Grupa Triglav.

Izvor: investitor.ba


Posted on Tuesday, March 31, 2009 (Archive on Wednesday, April 15, 2009)
Posted by   Contributed by
Return    

Rating:
Comments:
Save

Current Rating:

Home:Bankarstvo:Osiguranje:Fondovi:Berze:Leasing
Copyright 2007 by analize.ba Terms Of Use Privacy Statement
ralph lauren outlet ralph lauren outlet outlet Ralph Lauren