Search  
  You are here:  Home    
Hrvatska: Kasko – obvezna franšiza minimalno 1.000,00 kn
Hrvatska: Kasko – obvezna franšiza minimalno 1.000,00 kn

 Dočekali smo i to da su naši osiguratelji nedavno donijeli ogledne uvjete za kasko osiguranje motornih vozila (dalje: OAK). Time se počinje ispunjavati želja onih koji se zalažu da se standardni – ogledni uvjeti donose i za osiguranja koja nisu obvezna. Jedan od razloga te želje jeste da se, u situaciji liberaliziranog i dereguliranog tržišta osiguranja, što u imovinskim osiguranjima već jeste, osigura koliko-toliko stručna kontrola uvjeta osiguranja.

Naime,  ogledni uvjeti, što u njima i stoji, nisu obvezni za osiguratelje. Međutim, oni imaju vrlo veliku važnost kod izrade vlastitih uvjeta osiguranja, jer se očekuje da će rješenja iz standardnih-oglednih uvjeta biti prihvaćena i u uvjetima pojedinog osiguratelja. Osim toga, rješenja sadržana u oglednim uvjetima smatraju se dostignutim standardima struke, što je od velikog značaja kod tumačenja uvjeta nekog osiguratelja. Kasko osiguranje cestovnih vozila u hrvatskom tržištu osiguranja zauzima značajno mjesto. Prema podacima HUO-a za 2007. g. te godine je bilo kasko osigurano 445 tisuća cestovnih vozila, za što je zaračunato milijarduisedamdesetičetirimilijuna kuna premije. Tehnička premija (dio koji služi za isplatu šteta) iznosio je 821 milijun kuna. Istovremeno, za štete, kojih je bilo prijavljeno 97.678, isplaćeno je 701 milijun kuna. Ako tome dodamo pričuvu za neriješene štete u iznosu od 281 milijun kuna, onda je zaključak da se i u toj vrsti osiguranja ostvaruje negativan tehnički rezultat.

Tehnički rezultat se u toj vrsti osiguranja iz godine u godinu pogoršavao, zahvaljujući (opet) nerazumnom ponašanju osiguratelja koji su, u želji za širenjem portfelja, davali pogodnosti koje su stručno bile neutemeljene(besplatna–čak i višegodišnja-osiguranja leasing poduzećima, veliki sonder-bonusi, širenje pokrića na prije dodatne rizike, osiguranja bez franšiza…). Novi standardi-ogledni uvjeti(čl. 16.) uvode u tom smislu jednu novinu: obveznu franšizu od minimalno 1.000,00 kuna. Očekuje se da će osiguratelji ovu odredbu prihvatiti u svojim uvjetima. Razloga za to sigurno ima. Franšiza se obično predviđa iz više razloga: stimuliranje osiguranika na opreznije ponašanje, smanjenje troškova obrade šteta kroz izbjegavanje tzv. bagatelnih šteta koje i osiguranik, bez većih problema, može sam nositi…

Ako je u 2007. g. bilo prijavljeno 97.678 šteta – nije teško zaključiti da bi uvođenje minimalne obvezne franšize od 1.000,00 kuna znatno popravilo loš tehnički rezultat u toj vrsti osiguranja. To bi, uz dodatne mjere za izbjegavanje nerazumnog ponašanja, otvorilo put konsolidaciji ove značajne vrste osiguranja, a što bi bilo i u interesu osiguranika.

Izvor: osiguranje.hr|Dr. sc. Marijan Ćurković


Posted on Monday, March 30, 2009 (Archive on Tuesday, April 14, 2009)
Posted by   Contributed by
Return    

Rating:
Comments:
Save

Current Rating:

Home:Bankarstvo:Osiguranje:Fondovi:Berze:Leasing
Copyright 2007 by analize.ba Terms Of Use Privacy Statement
ralph lauren outlet ralph lauren outlet outlet Ralph Lauren