Search  
  You are here:  Home    
Najviše žalbi na kašnjenje isplata
Najviše žalbi na kašnjenje isplata

Žalbe građana na rad osiguravajućih kuća najčešće se odnose na kašnjenje u obradi odštetnih zahtjeva i isplatama, te nedostavljanju pismenih odgovora, kazali su u Uredu pravobranitelja u osiguranju RS.

Ljiljana Sokolić, pravobranitelj u osiguranju RS, izjavila je da su od početka rada entitetske agencije za osiguranje u travnju 2006, i prije formalnog otvaranja Kancelarije u veljači ove godine, razmotrili 150 žalbi građana na nekorektan rad osiguravajućih društava.

"Pozitivno smo riješili oko 90 posto predmeta, odnosno potrošači su nakon naše intervencije kod društava u osiguranju dobili obrazloženja njihovog postupanja, odnosno naplatila štetu", istakla je ona.

U Uredu pravobranitelja ističu da će 1. travnja stupiti na snagu kodeks poslovne etike osiguravajućih kuća, svojevrsni priručnik po kojem društva trebaju postupati od ugovaranja do rješavanja odštetnih zahtjeva. To će, ocjenjuju, uvelike pomoći osiguranicima da ostvare svoja prava.

"Osiguravajuća društva dosad nisu obavještavala potrošače o pravilima i procedurama po kojima rade niti se ponašala u skladu sa zakonima. Strankama nisu dostavljali obrazloženu ponudu za naknadu štete i čak su to smatrali svojom poslovnom tajnom, što je apsurd, a s isplatama su kasnili i po nekoliko mjeseci", naglasila je Sokolićeva.

Ona je pozvala sve osiguranike koji se smatraju oštećenima da se obrate Uredu pravobranitelja u tom sektoru kako bi njihove slučajeve pokušali riješiti kroz besplatni vansudski postupak.

Pravobranitelj ima ovlaštenja da istražuje sve slučajeve kršenja zakona, drugih propisa i kodeksa od strane osiguravajućih kuća, izuzev rješavanja imovinskopravnih sporova koji su u isključivoj nadležnosti suda.

U Udruženju osiguravajućih društava RS navode da podržavaju rad potrošača u tom sektoru, ali smatraju da se regulator isključivo usmjerio na zaštitu potrošača, dok je zanemario interese osiguravajućih kuća.

"Osiguranici su i dosad bili zaštićeni na više načina. Štete su isplaćene u 95 posto slučajeva, a tamo gdje nisu isplaćene na vrijeme sud je presudio u korist osiguranika i društvima zaračunao zatezne kamate", tvrdi Borko Popović, predsjednik tog udruženja.

On ocjenjuje da se s većim poteškoćama od potrošača suočavaju same osiguravajuće kuće, kojima poslovanje, kako navodi, otežava snažan rast odštetnih iznosa, veći porez na dohodak zastupnika u osiguranju, te neefikasno pravosuđe i nelojalna konkurencija. 

Izvor: osiguranje.hr|Nezavisne novine


Posted on Wednesday, March 25, 2009 (Archive on Thursday, April 09, 2009)
Posted by   Contributed by
Return    

Rating:
Comments:
Save

Current Rating:

Home:Bankarstvo:Osiguranje:Fondovi:Berze:Leasing
Copyright 2007 by analize.ba Terms Of Use Privacy Statement
ralph lauren outlet ralph lauren outlet outlet Ralph Lauren