Search  
  You are here:  Home    
I suputnik je osiguranik po obveznom osiguranju od automobilske odgovornosti
I suputnik je osiguranik po obveznom osiguranju od automobilske odgovornosti

Prometnu nezgodu ne uzrokuju uvijek samo vozači. Brojni su slučajevi da to mogu učiniti i suputnici u motornom vozilu. Oni ponekad ometaju vozača u upravljanju vozilom, ponekad sami stvaraju opasne situacije bacanjem predmeta iz vozila (recimo praznih boca raznih pića!) ili nekontroliranim i neopreznim otvaranjem vrata na vozilu, itd. Upravo ovo zadnje dogodilo se našem čitatelju Š.S.-u.

Njegova suputnica je, kaže, nakon „malo žešćeg rječkanja otvorila svoja vrata dok vozilo nije bilo sasvim zaustavljeno i zapela vratima za vozilo pokraj kojega sam prolazio. Tom zgodom je teže oštetila vrata na mom vozilu, ali i udubila i ogrebala po cijeloj dužini vrata parkiranog vozila …“.
Na traženje da plati nastalu štetu na vozilima – odbila je.

Vlasnik oštećenog parkiranog vozila traži da mu štetu plati vozač, odnosno njegov osiguratelj. U osiguranju su Š.S-u rekli da će štetu oštećenom vlasniku parkiranog vozila isplatiti, „ …a štetu na svom vozilu  može tražiti samo od svoje suputnice... „.Što je još gore, isplatom štete oštećenom vlasniku parkiranog vozila, kažu, izgubit će  bonus koji je imao na svojoj polici. Dakle, što je točno? Točno je da je odgovornost suputnice pokrivena osiguranjem za slučaj štete nanesene trećoj osobi, dakle, vlasniku oštećenog parkiranog vozila.

Naime, u čl. 5. Zakona o obveznim osiguranjima u prometu (NN br. 15172005) stoji: „Osiguranjem vlasnika prijevoznog sredstva od odgovornosti za štetu nanesenu trećim osobama pokrivene su i štete koje prouzroče osobe koje voljom vlasnika sudjeluju u uporabi prijevoznog sredstva„. To isto sadrže i uvjeti osiguranja (v. čl. 2. Standardnih uvjeta za obvezno osiguranje od automobilske odgovornosti). Uvjeti pojašnjavaju zakonsku odredbu dodajući da su osigurane i „osobe koje se prevoze vozilom„. Prema tome, osiguratelj po polici osiguranja svoga osiguranika Š.S.-a mora oštećenom vlasniku parkiranog vozila isplatiti pretrpljenu štetu. Isplatom te štete Š.S. gubi određeni stupanj bonusa kojega je dotada imao po polici osiguranja. S obzirom na to da vlasnik vozila, kad je u pitanju šteta na njegovom vozilu, nema svojstvo treće osobe i ne može ostvariti pravo na naknadu štete po svojoj polici osiguranja ( v.čl. 23. St. 1. t. 2. Zakona o obveznim osiguranjima u prometu)., to g. Š.S. ne može od osiguratelja ostvariti naknadu štete koju  je uzrokovala suputnica na njegovom vozilu. Naknadu vlastite štete može ostvariti jedino od svoje suputnice.

Izvor: osiguranje.hr|Dr. sc. Marijan Ćurković


Posted on Wednesday, March 18, 2009 (Archive on Thursday, April 02, 2009)
Posted by   Contributed by
Return    

Rating:
Comments:
Save

Current Rating: 5.00
Rating: 5
Rating: 5
Rating: 5

Home:Bankarstvo:Osiguranje:Fondovi:Berze:Leasing
Copyright 2007 by analize.ba Terms Of Use Privacy Statement
ralph lauren outlet ralph lauren outlet outlet Ralph Lauren