Novi broj časopisa Polisa

 

Magazin Polisa je prvi mjesečnik o industriji osiguranja u BiH.Tema trećeg broja je obavezno osiguranje u BiH.Dosadašnje teme su bile „Tržište osiguranja BiH“ i „Reforma penzijskog sistema u Republici Srpskoj“.
Iz navedenog se vidi da prvo obrađujemo sistemske teme s ciljem da javnost upoznamo sa determinišućim faktorima koji ovu djelatnost, nažalost, za sada drže u podređenom položaju u odnosu na ostatak sektora finansijskih usluga u BiH.To je uslovljena nužnost pošto je činjenica da je tržište osiguranja BiH, u skladu sa načinom na koji je država ustrojena, sastavljeno iz dva autonomna dijela (FBiH i RS), te da se neki procesi koji utiču ne samo na sektor osiguranja već imaju šire društvene konsekvence, poput fiskalizacije ili uvođenja individualizovane kapitalizovane štednje kao penzijske reforme, provode samo u jednom entitetu.
Naravno, pored toga pratimo rad osiguravajućih kuća u BiH i regionu i nastojimo da blagovremeno obavjestimo javnost o trenutnoj ponudi i planovima razvoj tržišta osiguranja u budućnosti.

Pored navedene teme, u trećem broju „Polise“ možete pročitati i intervjue sa Branislavom Đuricom, direktorom Triglav Krajina-Kopaonik   a.d.o. Banja Luka,  Sinišom Pratljačićem, direktorom podružnice Banja Luka Euroherc osiguranja d.d i Veselinom Petkovićem direktorom Grawe osiguranja Banja Luka.

Goran Jaksić

 


Posted on Tuesday, March 17, 2009 (Archive on Wednesday, April 01, 2009)
Posted by   Contributed by
    

Rating:
Comments:
Save

Current Rating: 5.00
Rating: 5
Rating: 5
Rating: 5
Casopis mozete poruciti ma email jaksag@gmail.com
Rating: 5
GDJE SE MOŽE KUPITI CASOPIS?
Rating: 5
Rating: 5
ralph lauren outlet ralph lauren outlet outlet Ralph Lauren