Search  
  You are here:  Home    
Delta Generali prošle godine povećala premiju 7%
Delta Generali prošle godine povećala premiju 7%

S preko 450.000 osiguranika, oko 267.000 ugovorenih individualnih i grupnih polica i 97.000 asistentskih kartica u 2008. godini, Delta Generali Osiguranje je zabilježilo rast premije od 7 posto i potvrdilo dugogodišnju poziciju lidera na tržištu putnog zdravstvenog osiguranja.

Delta Generali Osiguranje je 2008. godinu, na osnovu preliminarnih rezultata, završilo sa preko 50 posto udjela na tržištu putnog zdravstvenog osiguranja. Tokom 2008. godine zabilježen je i porast prijavljenih osiguranih slučajeva za 36 posto u odnosu na 2007. godinu.
Preko 7.000 osiguranika je tokom 2008. godine zatražilo pomoć prilikom nastupanja nekog osiguranog slučaja. Od čega je oko 5.000 lica policu aktiviralo tokom boravka u Grčkoj, Turskoj, Egiptu, Bugarskoj i Crnoj Gori, vodećim turističkim destinacijama u našoj zemlji.

Polica putnog zdravstvenog osiguranja pruža maksimalno pokriće troškova u iznosu do 35.000 eura.

Izvor:  osiguranje.hr|seebiz.eu


Posted on Friday, March 06, 2009 (Archive on Saturday, March 21, 2009)
Posted by   Contributed by
Return    

Rating:
Comments:
Save

Current Rating:

Home:Bankarstvo:Osiguranje:Fondovi:Berze:Leasing
Copyright 2007 by analize.ba Terms Of Use Privacy Statement
ralph lauren outlet ralph lauren outlet outlet Ralph Lauren