Knjiga "UGOVORNO PRAVO OSIGURANJA, Komentar zakonskih odredaba"

Ugovorno pravo osiguranja

 

Knjiga "UGOVORNO PRAVO OSIGURANJA, Komentar zakonskih odredaba" autora prof. dr. Drage Pavića, najpotpunije je i temeljno djelo struke osiguranja.

Obradom su obuhvaćeni Zakon o obveznim odnosima (2005.), Pomorski zakonik (2004.), Zakon o obveznim i stvarnopravnim odnosima u zračnom prometu (2008.), Zakon o osiguranju (2008.), Zakon o obveznim osiguranjima u prometu (2005.).

Materija ugovornog prava osiguranja obrađena je prema najnovijem pravnom stanju u razvoju nacionalne i europske legislative, judikature i doktrine (EU Council insurance directives, ZOS – 2008., njemački VVG - 2007., Uredbe Vijeća EU RIM I. – 2008. i RIM II. - 2007. i dr.).

U knjizi se sustavno i cjelovito analiziraju i znanstveno - stručno objašnjavaju zakonske odredbe koje uređuju odnose iz ugovora o osiguranju. Zakonska se rješenja našeg prava uspoređuju s rješenjima drugih pravnih sustava. Naglašeno se vodi računa o praktičnoj primjeni zakonskih odredaba. Obradom su obuhvaćene sve vrste osiguranja: imovinska, pomorska i životna.

U knjizi su s teoretskog i praktičnog motrišta obrađeni svi specifični pravni instituti prava osiguranja uz citiranje relevantne sudske prakse. U opširnom uvodnom dijelu knjige temeljito su pravno - teoretski obrađeni pravni izvori ugovornog prava osiguranja, povijest njihova nastajanja, pojam i pravna obilježja ugovora o osiguranju te njegova pravna narav.   

Knjiga predstavlja iscrpan i pouzdan vodič za sve one koji su praktično ili stručno teoretski zainteresirani za područje osiguranja. Posebice osiguratelje i reosiguratelje,  zastupnike osiguranja i posrednike, pravosudne institucije, visokoškolske ustanove, studente prava, odvjetnike, bilježnike, trgovačka društva i dr.


* * *
tvrdi uvez
broj stranica: 700 str.
visina knjige: 23,5 cm
izuzetno povoljna cijena za kupnju knjige u pretplati

CJENIK
 


naručite knjigu

Izvor: Institut za osiguranje


Posted on Thursday, March 05, 2009 (Archive on Friday, March 20, 2009)
Posted by   Contributed by
    

Rating:
Comments:
Save

Current Rating:
ralph lauren outlet ralph lauren outlet outlet Ralph Lauren