Search  
  You are here:  Home    
Knjiga "UGOVORNO PRAVO OSIGURANJA, Komentar zakonskih odredaba"
Knjiga "UGOVORNO PRAVO OSIGURANJA, Komentar zakonskih odredaba"

Ugovorno pravo osiguranja

 

Knjiga "UGOVORNO PRAVO OSIGURANJA, Komentar zakonskih odredaba" autora prof. dr. Drage Pavića, najpotpunije je i temeljno djelo struke osiguranja.

Obradom su obuhvaćeni Zakon o obveznim odnosima (2005.), Pomorski zakonik (2004.), Zakon o obveznim i stvarnopravnim odnosima u zračnom prometu (2008.), Zakon o osiguranju (2008.), Zakon o obveznim osiguranjima u prometu (2005.).

Materija ugovornog prava osiguranja obrađena je prema najnovijem pravnom stanju u razvoju nacionalne i europske legislative, judikature i doktrine (EU Council insurance directives, ZOS – 2008., njemački VVG - 2007., Uredbe Vijeća EU RIM I. – 2008. i RIM II. - 2007. i dr.).

U knjizi se sustavno i cjelovito analiziraju i znanstveno - stručno objašnjavaju zakonske odredbe koje uređuju odnose iz ugovora o osiguranju. Zakonska se rješenja našeg prava uspoređuju s rješenjima drugih pravnih sustava. Naglašeno se vodi računa o praktičnoj primjeni zakonskih odredaba. Obradom su obuhvaćene sve vrste osiguranja: imovinska, pomorska i životna.

U knjizi su s teoretskog i praktičnog motrišta obrađeni svi specifični pravni instituti prava osiguranja uz citiranje relevantne sudske prakse. U opširnom uvodnom dijelu knjige temeljito su pravno - teoretski obrađeni pravni izvori ugovornog prava osiguranja, povijest njihova nastajanja, pojam i pravna obilježja ugovora o osiguranju te njegova pravna narav.   

Knjiga predstavlja iscrpan i pouzdan vodič za sve one koji su praktično ili stručno teoretski zainteresirani za područje osiguranja. Posebice osiguratelje i reosiguratelje,  zastupnike osiguranja i posrednike, pravosudne institucije, visokoškolske ustanove, studente prava, odvjetnike, bilježnike, trgovačka društva i dr.


* * *
tvrdi uvez
broj stranica: 700 str.
visina knjige: 23,5 cm
izuzetno povoljna cijena za kupnju knjige u pretplati

CJENIK
 


naručite knjigu

Izvor: Institut za osiguranje


Posted on Thursday, March 05, 2009 (Archive on Friday, March 20, 2009)
Posted by   Contributed by
Return    

Rating:
Comments:
Save

Current Rating:

Home:Bankarstvo:Osiguranje:Fondovi:Berze:Leasing
Copyright 2007 by analize.ba Terms Of Use Privacy Statement
ralph lauren outlet ralph lauren outlet outlet Ralph Lauren