Lijek za vaš tlak
Lijek za vaš tlak
 
 
kako pronaći idealan lijek za povišeni tlak? Bitno je shvatiti da je pronalaženja odgovarajućeg lijeka ponekad dug i mukotrpan proces te se preporuča strpljenje i upornost. Pogledajte zašto.
 
Diuretici
Diuretici ili 'tablete za vodu' djeluju na bubrege tako da oni izlučju veću količinu vode i soli i time snižavaju krvni tlak. Stručnjaci za hipertenziju preporučaju uvođenje diuretika kao 'prve linije' terapije za hipertenziju. Dodatak diuretika bilo kojem drugom antihipertenzivu pojačava njegovo djelovanje te se često koristi kombinacija za ACE inhibitorima, blokatorima kalcija, beta blokerima te 'sartanima'. Kod osoba preko 80 godina dobar je izbor diuretik indapamid jer smanjuje rizik moždanog udara, srčane insuficijencije te ostalih kardiovaskularnih oboljenja.

Beta blokeri
Ova grupa lijekova smanjuje srčano opterećenje, otvara krvne žile i snižava puls. Dobro djeluju i u kombinaciji sa diuretikom.(atenolol, propranolol, metoprolol, bisoprolol, nebivolol)

Inhibitori angiotenzinskog enzima (ACE inhibitori)
Ace inhibitori relaksiraju krvne žile i igraju posebno važnu ulogu kod osoba sa koronarnom bolesti, srčanom insuficijencijom, bubrežnom insuficijencijom te kod dijabetičara. Djelovanje se pojačava dodatkom diuretika (lizinopril, ramipril, enalapril, perindopril, cilazapril, fosinopril)

Blokatori angiotenzinskih receptora «sartani» (jer ime završava na sartan: telmisartan, losartan, eprosartan, valsartan)
Djeluju slično kao ACE inhibitori: relaksiraju krvne žile i korisni su kod osoba sa koronarnom bolesti, dijabetičara te kod srčane i bubrežne insuficijencije.

Blokatori kalcijskih kanala
Ova grupa lijekova relaksira glatku muskulaturu krvnih žila (amlopin, lacidipin, nifedipin) a neki od njih usporavaju puls (verapamil, diltiazem). Poznata je interakcija sa sokom od grejpa tako da OPREZ kod ljubitelja grejpa!

Najnovija grupa lijekova:

Inhibitori renina (aliskiren): smanjuje proizvodnju renina, enzima vrlo važnog u regulaciji krvnog tlaka. Ne ubrajaju se još uvijek u standardnu terapiju.
Alfa blokeri: proširuju krvne žile: (doxazosin)

Lijekovi sa centralnim djelovanjem: djeluju na centre u mozgu koji reguliraju tlak (moksonidin)

Često je pitanje koji lijek odabrati incijalno za kontrolu krvnog tlaka. JNC (Joint National Comission) prepruča započeti sa nižom dozom diuretika, posebice kod izolirane sistoličke hipertenzije te kod starijih osoba. ACE inhibitori su terapija izbora kod dijabetičara, osoba sa srčanom insuficijencijom te nakon infarkta miokarda. U slučaju da se razvije kašalj kao nuspojava terapije ACE inhibitorima, 'sartani' su dobar izbor.

Kad se postigne optimalna kontrola tlaka nastavite uzimati lijekove: BITNO JE UZIMATI TERAPIJU SVAKODNEVNO, NE PO POTREBI te se redovito kontrolirati kod nadležnog liječnika.

Korisno je povremeno učiniti i 24 h Holter tlaka koji bilježi vrijednosti krvnog tlaka u 24 satnom periodu što liječniku olakšava ordiniranje terapije.

Novija su istraživanja pokazala da je kombinacija lijekova bolja nego korištenje jednog lijeka u maksimalnoj dozi ( diuretik u kombinaciji sa ACE inhibitorom, beta blokerom, sartanom). Kombinacija nekih vrsta blokatora kalcija i beta blokera može dovesti do izrazite bradikardije te je potreban oprez.

Bitno je shvatiti da je pronalaženja odgovarajućeg lijeka ponekad dug i mukotrpan proces te se preporuča strpljenje i upornost jer adekvatna terapija sprječava komplikacije, oboljevanje i smrt od kardiovaskularnih bolesti.


Bibliografija:
Washnigton Manual : Hypertension
Harrison's: Internal Medicine
Sar Sharma MD, FRCPC, Professor: Hypertension, Overview
Mayo Clinic: Hypertension, information for patients

Za MojDoktor: Mirela Cvijanović dr. med.
Specijalist interne medicine
Poliklinika Medikol, Zagreb
 
Net.hr

Posted on Sunday, February 22, 2009 (Archive on Monday, March 09, 2009)
Posted by   Contributed by
    

Rating:
Comments:
Save

Current Rating: 5.00
Rating: 5
ralph lauren outlet ralph lauren outlet outlet Ralph Lauren