Search  
  You are here:  Home    
U FBiH besplatno, u RS participacija za liječničke preglede
U FBiH besplatno, u RS participacija za liječničke preglede
U FBiH besplatno, u RS participacija za liječničke preglede 

 

 

 

"Specijalistički pregled za osiguranike u FBiH je besplatan, kao i ultrazvuk, EKG, pretrage urina i krvi. Za neosiguranike specijalistički pregled košta 13 KM, a za kolordopler glave, vrata, abdomena i ekstremiteta moraju platiti 100 KM, dok je za osiguranike cijena 30 KM", istakao je Arman Šarkić, portparol Doma zdravlja Kantona Sarajevo, dodajući kako oni koji nemaju osiguranje za ultrazvuk i EKG moraju platiti po pet KM, krvnu sliku šest KM, a urina 14 KM.

U Fondu zdravstvenog osiguranja RS, povodom Međunarodnog dana bolesnika, rekli su da pacijenti u domovima zdravlja u RS za pregled kod doktora participaciju plaćaju jednu marku, a oni koji nisu osiguranici Fonda za isti pregled trebaju izdvojiti 15 maraka.

Dodaju da je za pregled kod specijalista participacija 1,5 KM, a oni koji nemaju zdravstveno osiguranje ovaj pregled plaćaju 18 maraka.

"Za nalaz kompletne krvne slike participacija je četiri KM, a pacijenti koji nemaju osiguranje za ovaj nalaz trebaju izdvojiti 18,40 maraka", ističu u Fondu.

U Općoj bolnici "Prim. dr Abdulah Nakaš" u Sarajevu osiguranici za ultrazvuk srca s ljekarskom uputnicom moraju platiti participaciju od 8 KM, a bez uputnice 12 KM. Cijena ove pretrage za bh. neosiguranike je 41 KM, a za strance i inozemne osiguranike 52 KM.

"Građani koji imaju zdravstveno osiguranje ne plaćaju participaciju za kolordopler glave, vrata i ekstremiteta, dok je cijena ove pretrage za domaće neosiguranike 72 KM, a za ino-osiguranike i strance 90 KM. Osiguranici za CT bez kontrasta participiraju s 30 KM, a sa kontrastom 50 KM. Za neosiguranike iz BiH cijena CT-a bez kontrasta je 64 KM, sa kontrastom 184 KM, odnosno 81 KM i 231 KM za ino-osiguranike", kazali su u sarajevskoj bolnici "Prim. dr Abdulah Nakaš".

Osiguranici ne plaćaju participaciju za hospitalizaciju u ovoj bolnici, dok se cijena po danu za neosiguranike kreće od 80 do 170 KM, a za strance i ino-osiguranike od 100 do 200 KM.

Osiguranik za magnentnu rezonancu u sarajevskom Kliničkom centru participira s 50 KM. Cijena magnetne rezonance za neosiguranike iz BiH je 490 KM, a za stranog državljanina 613 KM.

Osiguranik ne plaća koronarografiju, dok je cijena ove pretrage na KCUS za neosiguranike i strane državljane 1.547 KM, u šta je uračunat i jedan dan bolničke njege.

U Fondu zdravstvenog osiguranja RS rekli su da je participacija za pregled kod specijalista u klinikama i bolnicama u RS 2,5 marke, a pacijenti koji nisu osiguranici Fonda ovaj pregled plaćaju 20 maraka.

"Magnetna rezonanca bez kontrasta u bolnicama i klinikama je 90 maraka, a s kontrastom 108,5 KM. Pacijenti koji nemaju osiguranje za ovaj pregled treba izdvojiti 299,5 KM, odnosno 361,5 KM", pojasnili su u Fondu. Oni su dodali da se za jedan dan ležanja u bolnici u RS plaća participacija od 5,5 KM do devet KM.

Dodaju da su participacije oslobođena djeca do 15 godina, osobe starije od 65 godina, trudnice, 100 posto slijepe osobe, ratni vojni invalidi (RVI) i porodice poginulih boraca, osobe s mentalnom retardacijom nesposobne za samostalan život i rad te osobe koje primaju socijalnu pomoć.

Prema podacima Fonda, više od polovine ukupnog broja osiguranih lica je oslobođeno obaveze plaćanja participacije.

Zdravstvo u BIH na posljednjem mjestu

Šefko Bajić, aktivista Centra za promociju civilnog društva, smatra da je kvalitet zdravstvene zaštite upitan, bez obzira na novac koji je izdvojen za ovu svrhu.

"U anketama u kojima su građani ocjenjivali javne usluge zdravstvo je na posljednjem mjestu. Većinom se žale na korupciju u zdravstvenom sistemu, ali ne onu u kojoj doktori i medicinske sestre otvoreno traže novac, već onu gdje se unaprijed tako nešto podrazumijeva", kazao je Bajić povodom Svjetskog dana bolesnika.

Građani su kao probleme naveli i prekomplicirane procedure, preduga čekanja na pregled i mogućnost greške pri određivanju dijagnoze.

Bolji uvjeti za pacijente

Povodom obilježavanja Svjetskog dana bolesnika iz Sveučilišne bolnice u Mostaru su istakli da su početkom rada glavnog medicinskog objekta na Bijelom brijegu stvoreni uslovi u kojima se bolesnici, iako opterećeni bolešću, mogu bolje osjećati.

"Prelaskom u novi objekat stvorili smo preduslove za dalje napredovanje i još kvalitetniji rad bolnice. Nastojaćemo svakim danom učiniti sve kako bismo bolesnicima osigurali adekvatnu zdravstvenu zaštitu i stručnu i onu ljudsku", poručili su iz Sveučilišne bolnice.

Izvor:  osiguranje.hr|nezavisne.com

Posted on Tuesday, February 17, 2009 (Archive on Wednesday, March 04, 2009)
Posted by   Contributed by
Return    

Rating:
Comments:
Save

Current Rating:

Home:Bankarstvo:Osiguranje:Fondovi:Berze:Leasing
Copyright 2007 by analize.ba Terms Of Use Privacy Statement
ralph lauren outlet ralph lauren outlet outlet Ralph Lauren