Search  
Linkovi Minimize

Registracija Minimize

Registracija je besplatna koja uz propisane uvjete korištenja omogućava objavljivanje Vaših vijesti na portalu. Za primanje newsletter-a iz oblasti finansijskih institucija u BiH dovoljno je poslati mail na adresu korisnici-subscribe@osiguranje.ba
Podaci iz registracije će se isključivo koristiti za poboljšanje usluga portala.


Prijedlozi i komentari Minimize
Vaš email:
Vaše ime:
Predmet:
Poruka:
Pošalji  Odustani

  You are here:  BankarstvoInstitucije    
Text/HTML Minimize

Bosna i Hercegovina

 

Centralna banka Bosne i Hercegovine

Adresa:

Maršala Tita 25,71 000 Sarajevo  
Telefon: 278 123
Faks:  
Pozivni broj: 033, +38733
Web: www.cbbh.ba
Email:  
Guverner:  Kemal Kozarić

Federacija Bosne i Hercegovine

 

Agencija za bankarstvo Federacije BiH

Adresa:

Koševo 3, 71 000 Sarajevo  
Telefon: 721 400
Faks: 668 811
Pozivni broj: 033, +38733
Web: www.fba.ba
Email: agencija@fba.ba 
Direktor: Zlatko Barš

Republika Srpska

 

Agencija za bankarstvo Republike Srpske

Adresa:

Vase Pelagića 11a, 78000 BAnja Luka  
Telefon: 218 111, 218 112
Faks: 216 665, 218 029
Pozivni broj: 051, +38751
Web: www.abrs.ba
Email: office@abrs.ba
Direktor: Slavica Injac

Print  

Auctor BH d.o.o.
Vertikalna mala

Vertikalna duza
Vertikalna duza
Vertikalna duza

Analize i vijesti iz finansijskih institucija Bosne i Hercegovine

Home:Bankarstvo:Osiguranje:Fondovi:Berze:Leasing
Copyright 2007 by analize.ba Terms Of Use Privacy Statement
ralph lauren outlet ralph lauren outlet outlet Ralph Lauren